Jürilerimiz

Jürilerimiz

Araş.Gör.Dr. Birgül ALICI YYÜ GSF Sinema ve Televizyon Ana Sanat Dalı

Dr.Öğr.Ü. Akıl Fikret TOSUN YYÜ GSF Sinema ve Televizyon Ana Sanat Dalı

Dr.Öğr.Ü. Afif ATAMAN YYÜ GSF Sinema ve Televizyon Ana Sanat Dalı

Dr. Öğr.Ü. Neslihan ŞEREF AKPINAR YYÜ GSF Sinema ve Televizyon Ana Sanat Dalı

Dr. Öğr.Ü. Nergiz KARADAŞ YYÜ GSF Sinema ve Televizyon Ana Sanat Dalı